O JUDO

przez admin

Judo to sztuka walki, która przekracza walkę fizyczną, zawiera głęboką filozofię i wartości etyczne. Oto kilka pięknych słów o judo:

1. **Szacunek**: W judo szacunek jest podstawowy, od szacunku dla dojo po uprzejmość między przeciwnikami.

2. **Dyscyplina**: Konsekwentna i oddana praktyka judo wymaga niezachwianej dyscypliny osobistej.

3. **Pokora**: Pokora jest pielęgnowana poprzez rozpoznawanie własnych ograniczeń i uczenie się z każdej porażki.

4. **Wytrwałość**: Pokonywanie wyzwań i przeszkód w judo uczy, jak ważna jest wytrwałość w życiu.

5. **Równowaga**: Judo szuka równowagi nie tylko fizycznej, ale także psychicznej i emocjonalnej.

6. **Pewność siebie**: Judocy poprzez trening rozwija wewnętrzną pewność siebie, która ma odzwierciedlenie we wszystkich dziedzinach życia.

7. **Przyjaźń**: Judo promuje więzi towarzyskie i przyjaźń wśród praktykujących, tworząc wspierającą społeczność.

8. **Honor**: Honor to główna zasada, kierująca się działaniami i zachowaniami w dojo i poza nim.

9. **Pokój**: Mimo, że jest sztuką walki, judo ceni sobie pokojowe rozwiązywanie konfliktów i rozwój wewnętrznego spokoju.

10. **Rozwój**: Judo to trwająca droga rozwoju osobistego, fizycznego i duchowego.

Te słowa oddają istotę judo, które jest czymś więcej niż walką; to podróż do odkrywania siebie i ciągłego doskonalenia.

You may also like