siła czy technika?

przez admin

W judo, technika jest zwykle uważana za ważniejszą niż siła. Choć siła może być pomocna, szczególnie w przypadku wykonywania pewnych technik, to umiejętność wykorzystania odpowiedniej techniki i prawidłowej techniki ruchu jest kluczowa. Poprzez doskonalenie technik, judocy mogą efektywniej wykorzystać siłę przeciwnika i osiągnąć sukces, niezależnie od swojej własnej siły. Ponadto, judo kładzie duży nacisk na kulturę szacunku, współpracy i samodoskonalenia, które są równie istotne jak umiejętność techniczna i siła fizyczna.

You may also like